Trung học cơ sở

Coding – Giờ học lập trình của các bạn lớp 6 THCS Hà Nội Thăng Long

Các tiết học Lập trình vào chiều thứ 6 đều mang đến cho các bạn lớp 6 niềm vui và trải nghiệm vô cùng lí thú đặc biệt là mở ra chân trời tri thức về máy tính và robot.

Với công cụ hỗ trợ là máy tính, thông qua hướng dẫn của thầy cô, các con được chia nhóm tự mình thiết kế phần mềm cho robot đi theo đường Zic Zắc.

Đây chính là lý do vì sao các bạn lớp 6 luôn mong đợi giờ học Coding.

 

0987.666.958