Thư Viện Tiếng Anh

Thư viện Tiếng Anh đã chuyển địa điểm từ văn phòng tầng 3 tòa nhà tiểu học sang phòng 201 tòa nhà THCS, rộng rãi, thoáng mát và nhiều sách truyện hơn. Rất nhiều sách của thư viện được tài trợ từ các thư viện thành phố và thư viện trường học ở nước ngoài ở Mỹ và New Zealand.

Không gian thư viện

Thư viện luôn mở cửa chào đón các bạn HNTL tới đọc sách. Thời gian mở cửa thư viện là từ 8h sáng tới 6h tối.