Thông báo tuyển sinh

DỰ KIẾN TUYỂN SINH:

  • Dự kiến tuyển sinh 6 – 8 lớp 1, 3 lớp 6 và 3 lớp 10
  • Ngày 26/11/2019 bắt đầu nhận thông tin, hồ sơ đăng ký dự tuyển của học sinh
  • Phụ huynh theo dõi Mail để cho con trải nghiệm, khảo sát và nhập học

 (Phụ huynh nhập học cho con trong 7 ngày kể từ ngày nhận GIẤY MỜI QUA MAIL).

NỘI DUNG TUYỂN SINH:

Học sinh lớp 1 xét đầu vào, phỏng vấn khảo sát dựa theo các chỉ số phát triển của trẻ 5 tuổi (văn bản của Bộ GD & ĐT), đường link truy cập:

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/357115/ban-hanh-120-chi-so-phat-trien-cua-tre-5-tuoi
Các chỉ số được ưu tiên theo thứ tự:

  1. Có khả năng tập trung chú ý thực hiện nhiệm vụ liên tục trong khoảng 15 – 20 phút
  2. Có sức khỏe tốt, không nói ngọng, không nói lắp; biết tự phục vụ
  3. Biết chấp hành thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của cô giáo, theo tiến độ của lớp
  4. Có nếp ăn nếp ngủ tốt, biết giữ vệ sinh cá nhân và giữ vệ sinh chung
  5. Biết cách chơi với bạn, biết chờ đến lượt, không gây gổ với bạn
  6. Biết chào hỏi, giao tiếp hòa đồng với bạn bè, lễ phép với người trên
  7. Nhận biết được bảng chữ cái và bước đầu biết ghép tiếng; nhận biết các chữ số trong phạm vi 10, biết tách và gộp nhóm.

Ngoài ra, Nhà trường khuyến nghị học sinh cần được làm quen với Tiếng anh.