Thông báo kế hoạch tập trung học sinh lớp 6

THÔNG BÁO!

Trường Hà Nội - Thăng Long xin thông báo kế hoạch cho học sinh lớp 6!

Từ 8h00 - 10h00 thứ 3 ngày 12/7/2016: Học sinh tập trung, làm quen các bạn và thầy cô, ổn định tổ chức ... Từ 7h30 thứ 5 ngày 14/7/2016: Học sinh bắt đầu sinh hoạt CLB Học sinh lớp 6 (có bán trú). Kính báo để Quý vị phụ huynh cho con tham gia. Trân trọng!

[caption id='attachment_3024' align='aligncenter' width='700' av_uid='av-36p80v']Group of happy children lying on a green grass Group of happy children lying on a green grass[/caption]