Skype in the classroom – Quatar, Philipine, và Thái Lan, Nam Phi và Cộng hoà Séc

Các bạn học sinh HNTL đang tham gia vào sự kiện toàn cầu Skype-a-thon 2019 cùng với các bạn tại các nước Quatar, Philipine, và Thái Lan, Nam Phi và Cộng hoà Séc