Skype-a- thon 2019 - Global connection - Lớp học không biên giới

Các bạn học sinh HNTL đang tham gia vào sự kiện toàn cầu Skype-a-thon 2019 ngày 5-6 tháng 11 năm 2019. Trong sự kiện này, các lớp học trên toàn cầu kết nối với nhau và học sinh có thể tương tác trực tuyến với bạn bè giáo viên và diễn giả quốc tế qua hình thức video call. Các lớp học skype sẽ còn tiếp tục xuyên suốt năm học để các em học sinh có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với nhiều bạn bè và các chuyên gia quốc tế. Vượt ra khỏi 4 bức tường lớp học, trong ngày hôm nay, với 3 giờ học skype của 3 lớp, trong vòng 3 tiếng, các bạn học sinh HNTL đã đi được gần 6000 dặm (miles) để tới các quốc gia trên thế giới. Chúc hội giảng sáng tạo của các thầy cô HNTL sẽ thành công với nhiều ý tưởng mới, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ vào dạy học để truyền cảm hứng tới các thế hệ công dân toàn cầu tương lai