Nhân viên y tế luôn có mặt thường trực tại trường để giải quyết các vấn đề sức khỏe phát sinh

 

Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh

Cô Lưu Thị Hằng – cán bộ phụ trách Y tế nhà trường