Khuôn viên trường với sân chơi rộng rãi, hệ thống cây xanh ….. tạo cho học sinh cảm giác thoải mái, an toàn khi học tập cũng như vui chơi, sinh hoạt tại trường