Những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng của học sinh do nhà bếp chế biến:

Đội ngũ Cán bộ nhân viên nhà bếp:

 

Chú Phùng Nghĩa Dũng – Bếp Trưởng

 

Cô Lưu Thị Hằng

 

Cô Lý Thị Khai

 

Cô Nguyễn Thị Kim Dung