Học phí năm học 2020 - 2021

Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (VND)

1. Các khoản phí đầu năm:
 

HẠNG MỤC CÁC KHOẢN PHÍ GHI CHÚ
Cơ sở vật chất 2.500.000 Tính theo năm (Không hoàn lại)
Đồng phục đầu cấp Tiểu Học (tạm thu) 1.200.000 Tính theo năm (Không hoàn lại)
Đồng phục đầu cấp Trung Học Cơ Sở (tạm thu)      1.500.000     Tính theo năm (Không hoàn lại)
Ngoại khóa & Dã ngoại khối Tiểu Học 1.000.000 Tính theo năm 
Ngoại khóa & Dã ngoại khối Trung Học Cơ Sở 1.200.000 Tính theo năm 

2. Học phí khối Tiểu học:
 
HỆ ĐÀO TẠO HỌC PHÍ
(Tính theo tháng)   
PHÍ BÁN TRÚ
 (Tính theo tháng)   
GHI CHÚ
Lớp Chất Lượng Cao 2.900.000 400.000 ☞ Phí bán trú gồm phí an ninh, điện, nước, vệ sinh, PCCC…
☞ Học phí và phí bán trú tính tròn tháng khi hoạt động dạy và học được tổ chức trên 02 tuần của tháng. 
☞ Học phí và phí bán trú tính 50% khi hoạt động dạy và học được tổ chức chỉ 02 tuần trở xuống. 
Lớp Tiếp Cận Song Ngữ 3.300.000
Lớp Định Hướng Cambridge 5.500.000
Lớp Định Hướng Quốc Tế Mỹ 5.900.000

3. Học phí khối Trung học cơ sở:
 
HỆ ĐÀO TẠO HỌC PHÍ
(Tính theo tháng)
PHÍ BÁN TRÚ
(Tính theo tháng)
GHI CHÚ
Lớp Chất Lượng Cao 3.100.000 400.000 ☞ Phí bán trú gồm phí an ninh, điện, nước, vệ sinh, PCCC…
☞ Học phí và phí bán trú tính tròn tháng khi hoạt động dạy và học được tổ chức trên 02 tuần của tháng. 
☞ Học phí và phí bán trú tính 50% khi hoạt động dạy và học được tổ chức chỉ 02 tuần trở xuống. 
Lớp Chọn tiếng Anh 3.100.000
Lớp Chọn Tổng hợp 3.100.000

4. Các khoản thu theo nhu cầu thực tế:
 
HẠNG MỤC CÁC KHOẢN PHÍ
(Tính theo thực tế)
Trông muộn (Từ 17h20 đến 18h30) 10.000 đến 20.000 
Bảo hiểm Y tế Theo quy định
Tiền ăn khối Tiểu học bao gồm Sáng, Trưa và Ăn phụ chiều (Không bắt buộc) 45.000  / ngày
Tiền ăn khối Trung Học Cơ Sở bao gồm Sáng, Trưa và Ăn phụ chiều (Không bắt buộc) 50.000 / ngày
Sách giáo khoa, vở, giấy, bìa màu A4… Theo bảng giá của nhà cung cấp

 Ghi chú: Quỹ phụ huynh do các Ban phụ huynh tự thu, chi và công khai tài chính với phụ huynh (theo quan điểm tiết kiệm, hiệu quả, tập trung ưu tiên cho phần thưởng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, cuối kì, cuối năm cho học sinh tại lớp để cô giáo động viên học sinh kịp thời).

5. Chương trình ưu đãi:
 • Giảm 10% học phí cho con thứ 2 và con thứ 3 trong thời gian các con cùng cấp học tại trường.
 • Lớp Định hướng Cambridge khóa 2020 – 2025: được ưu đãi 10% học phí
 • Lớp Định hướng Quốc Tế Mỹ khoá 2020 – 2025: được ưu đãi 12% học phí
 • Đóng học phí 1 kì: được tặng 1%; Đóng học phí cả năm (trước 20/08/2020): được tặng 3%

     Lưu ý chỉ áp dụng 1 mức ưu đãi cao nhất.
    Quà tặng không có giá trị chuyển nhượng hoặc quy đổi tiền mặt.
☞    Học phí ổn định trong suốt cấp học

6. Hình thức thanh toán:

 • Chuyển khoản bằng tiền Việt Nam (VND)

 • Thông tin chuyển khoản:
 • Tên tài khoản: Trường Tiểu học và THCS Hà Nội Thăng Long
 • Số tài khoản: 055704060025464
 • Tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB chi nhánh Hà Đông
  • Soạn cú pháp nội dung chuyển khoản: HP tháng... + Họ và Tên học sinh + Mã số học sinh
  • Ví dụ: HP tháng 5 _ Nguyễn Văn A _ Mã HS