HNTL hội thảo với Giám đốc khu vực của Cambridge International

Xu hướng chuẩn hóa chương trình và đào tạo kỹ năng là điều tất yếu mà các trường học cần thực hiện để giúp học sinh được chuẩn bị những kỹ năng và tư duy cần thiết, hướng tới việc trở thành công dân toàn cầu, sống và làm việc hạnh phúc trong thế kỷ 21.

Ngày 6.3.2019, Ban giám hiệu trường Tiểu học và THCS Hà Nội Thăng Long đã có buổi làm việc với ông Melvyn Lim, Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương, phụ trách Việt Nam và Myanmar, Hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge (CAIE) về việc triển khai Chương trình định hướng Cambridge tại HNTL.

Trong buổi làm việc với Ban giám hiệu và với các giáo viên HNTL phụ trách chương trình Cambridge, ông Lim đã chia sẻ các vấn đề liên quan đến chương trình Cambridge, đặc biệt là hướng dẫn cụ thể từ bước định hướng cho tới quá trình hoàn thành hồ sơ để xin Cambridge đánh giá và phê duyệt thành trường chuẩn quốc tế Cambridge. Ông Lim cũng đã cam kết sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ HNTL trong quá trình thực hiện Chương trình định hướng Cambridge.

Phần 2 của buổi làm việc là cuộc trao đổi giữa ông Lim, Ban giám hiệu HNTL và các quý vị phụ huynh quan tâm tới Chương trình định hướng Cambridge. Sau khi nghe ông Lim giới thiệu những khác biệt về nội dung và cách tiếp cận trong chương trình Cambridge, về vai trò của phụ huynh tại các trường giảng dạy chương trình Cambridge, các phụ huynh đã đặt nhiều câu hỏi trực tiếp dành cho ông Lim về tiêu chuẩn đầu vào, hệ thống sách sử dụng trong chương trình, quá trình đánh giá hồ sơ một trường để trở thành trường Cambridge, quản lý chất lượng chương trình, các bài đánh giá và bằng cấp chứng chỉ của chương trình Cambridge, cách tra cứu để kiểm tra xem trường nào đã thực sự trở thành trường Cambridge, trường nào đang dạy chương trình Cambridge nhưng chưa được công nhân là trường Cambridge.

Cũng trong buổi hội thảo, Ban giám hiệu trường HNTL đã giới thiệu cụ thể chương trình định hướng Cambridge tại trường, sự khác biệt giữa các chương trình hiện có tại HNTL nhằm giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về chương trình và xác định xem chương trình có phù hợp với mong muốn, định hướng của gia đình và khả năng của con hay không.

Chương trình định hướng Cambridge mang lại cơ hội kép cho học sinh và vẫn đảm bảo chương trình theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam. Với bất cứ một chương trình giáo dục nào, sự lựa chọn là của phụ huynh và học sinh. Sự thành công của các con là kết quả của sự nỗ lực, phối hợp, đồng hành giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Xin chúc cho Chương trình định hướng Cambridge tại HNTL sẽ có những bước đi đầu tiên thật vững chắc. Đúng như ông Lim đã nói, tất cả các trường tham gia chương trình Cambridge đều phải đi từ năm đầu tiên thì mới có những năm sau này và tất cả các trường, các giáo viên tham gia chương trình đều không ngừng nỗ lực để mỗi năm chương trình lại được hoàn thiện hơn và người hưởng lợi chính là học sinh.