Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên Trung học Cơ Sở

  • Hiệu trưởng: Tiến sĩ Ngôn ngữhọc Phan Phương Dung 

-Nguyên giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội I. Chuyên gia phát triển nhà trường.

-Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hiệu trưởng nhà trường.

-Phụ trách nhân sự và chiến lược phát triển Nhà trường, chỉ đạo dạy học Tiếng Việt và các môn Khoa học Xã hội.

  • Phó hiệu trưởng: Cô TRẦN THỊ BẠCH DƯƠNG

-Hiệu phó thường trực chịu trách nhiệm khối THCS, phụ trách chuyên môn, tổ chức dạyvà học

-30 năm kinh nghiệm giảng dạy.

  • Phó hiệu trưởng: Thạc sĩ TẠ THỊ TAM HÀ

-Nguyên giảng viên phương pháp dạy học tiếng Anh Đại học sư phạm ngoại ngữ – Đại họcquốc gia Hà Nội.

-Phụ trách bộ môn tiếng Anh và chỉ đạo các hoạt động.

  • Tổng phụ trách: Cô Nguyễn Thị Phương Hằng
  • Tổ xã hội:

-Cô Trần Thị Bạch Dương

-Cô Nguyễn Thị Phương Hằng

-Cô Nguyễn Thị Diễm

-Cô Nguyễn Thị Hiền

-Cô Lê Thị Đông

-Thầy Trần Như Biên

  • Tổ tự nhiên:

-Thầy Nguyễn Văn Chính

-Thầy Trần Đức Dũng

-Cô Phạm Thị Vân Anh

-Thầy Phạm Văn Biêng

-Cô Hoàng Thị Phương

-Thầy Mai Văn Túc ( Trung tâm vật lý Edison)

-Thầy Nguyễn Văn Hà ( Trung tâm vật lý Edison)

-Thầy Trần Văn Tường

-Thầy Tạ Hữu Phơ

-Thầy Trần Tiến Mạnh

  • Tổ tiếng Anh:

-Cô Tạ Thị Tam Hà

-Cô Lê Thị Hoa Mai

-Cô Hoàng Thị Thanh

-Cô Đoàn Thùy Linh

-Cô Tamara