Đội ngũ giáo viên, CBNV

KHỐI 1

Cô Đỗ Thị Tuýt

Cô Đỗ Thị Tuýt

Trưởng khối
Cử nhân Sư phạm
Cô Trần Thị Cúc

Cô Trần Thị Cúc

Tổ trưởng Chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Thúy

Cô Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Bùi Thu Hường

Cô Bùi Thu Hường

Phụ trách môn Toán
Cử nhân Sư phạm
Cô Lưu Thị The

Cô Lưu Thị The

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô La Thị Nhung

Cô La Thị Nhung

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Kim Tân

Cô Nguyễn Thị Kim Tân

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Trần Hồng Nhung

Cô Trần Hồng Nhung

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Đỗ Tú Anh

Cô Đỗ Tú Anh

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Đỗ Phương Thảo

Cô Đỗ Phương Thảo

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm

KHỐI 2

Cô Nguyễn Thị Huyền

Cô Nguyễn Thị Huyền

Trưởng khối
Thạc sĩ
Cô Nguyễn Thị Tú

Cô Nguyễn Thị Tú

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Hoan

Cô Nguyễn Thị Hoan

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Nam Phương

Cô Nguyễn Thị Nam Phương

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Hồng

Cô Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên Toán
Cử nhân Sư phạm
Cô Lê Thị Thu Hiền

Cô Lê Thị Thu Hiền

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Phạm Thị Chuyền

Cô Phạm Thị Chuyền

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Mai Phương

Cô Nguyễn Thị Mai Phương

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Bùi Thị Chiều

Cô Bùi Thị Chiều

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Vũ Thị Nga

Cô Vũ Thị Nga

Giáo viên Tiếng Việt
Cử nhân Sư phạm
Cô Đinh Thị Liên

Cô Đinh Thị Liên

Phó Chủ Nhiệm
Cử nhân Sư phạm 

KHỐI 3

Cô Hồ Tuyết Minh

Cô Hồ Tuyết Minh

Hiệu phó chuyên môn
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thu Thảo

Cô Nguyễn Thu Thảo

Tổ trưởng chủ nhiêm
Cử nhân Sư phạm
Cô Đặng Thiên Hương

Cô Đặng Thiên Hương

Trưởng bộ môn Tiếng Việt 
Cử nhân Sư phạm
Cô Hoàng Thị Thu Hà

Cô Hoàng Thị Thu Hà

Giáo viên chủ nhiêm
Cử nhân Sư phạm
Cô Lê Thị Hạnh

Cô Lê Thị Hạnh

Giáo viên chủ nhiêm
Cử nhân Sư phạm
Cô Vi Thị Anh

Cô Vi Thị Anh

Giáo viên chủ nhiêm
Cử nhân Sư phạm
Cô Đoàn Thị Duyên

Cô Đoàn Thị Duyên

Giáo viên chủ nhiêm
Cử nhân Sư phạm
Cô Vũ Thị Hằng

Cô Vũ Thị Hằng

Trưởng bộ môn Toán
Cử nhân Sư phạm
Cô Vũ Thị Oanh

Cô Vũ Thị Oanh

Giáo viên chủ nhiêm
Cử nhân Sư phạm
Cô Hoàng Thị Phương

Cô Hoàng Thị Phương

Phó chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Hiền Cúc

Cô Nguyễn Hiền Cúc

Phó chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Vũ thị Hoa

Cô Vũ thị Hoa

Phó chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm

KHỐI 4

Cô Đỗ Thị Anh

Cô Đỗ Thị Anh

Trưởng khối
Thạc sĩ
Cô Nguyễn Thị Thanh Hằng

Cô Nguyễn Thị Thanh Hằng

Trưởng bộ môn Tiếng Việt
Cử nhân Sư phạm
Cô Hà Kiều Anh

Cô Hà Kiều Anh

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Bùi Thị Tuyết Trinh

Cô Bùi Thị Tuyết Trinh

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Vũ Thị Minh Ánh

Cô Vũ Thị Minh Ánh

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Bích

Cô Nguyễn Thị Bích

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Chu Thị Thắm

Cô Chu Thị Thắm

Giáo Viên Chủ Nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Bùi Diệu Linh

Cô Bùi Diệu Linh

Giáo Viên Chủ Nhiệm
Cử nhân Sư phạm

KHỐI 5

Cô Đinh Thị Nga

Cô Đinh Thị Nga

Trưởng khối
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Ngọc Anh

Cô Nguyễn Ngọc Anh

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Lê Thị Thanh Vân

Cô Lê Thị Thanh Vân

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Hoàng Thị Hải Yến

Cô Hoàng Thị Hải Yến

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm

KHỐI THCS

Cô Trần Thị Bạch Dương

Cô Trần Thị Bạch Dương

Phó hiệu trưởng
Phụ trách chuyên môn
Cử nhân sư phạm
Thầy Đinh Văn Chính

Thầy Đinh Văn Chính

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thủy Tiên

Cô Nguyễn Thủy Tiên

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Dung

Cô Nguyễn Thị Dung

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Thầy Trần Đức Dũng

Thầy Trần Đức Dũng

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Phạm Thị Vân Anh

Cô Phạm Thị Vân Anh

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Vũ Thị Thùy Dương

Cô Vũ Thị Thùy Dương

Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Sư phạm
Cô Phạm Thùy Linh

Cô Phạm Thùy Linh

Giáo viên Sinh Học
Cử nhân Sư phạm

BỘ MÔN TIẾNG ANH

Th.S Tạ Thị Tam Hà

Th.S Tạ Thị Tam Hà

Phó hiệu trưởng
Th.S Phan Văn Hiếu

Th.S Phan Văn Hiếu

Trợ lý Ban giám hiệu
Cô Cấn Thị Phương Anh 

Cô Cấn Thị Phương Anh 

Cử nhân Sư phạm
Cô Hoàng Thị Thanh 

Cô Hoàng Thị Thanh 

Cử nhân Sư phạm
Cô Lương Mai Hiên 

Cô Lương Mai Hiên 

Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thanh Nga 

Cô Nguyễn Thanh Nga 

Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Dung 

Cô Nguyễn Thị Dung 

Cử nhân Sư phạm
Cô Hoàng Thị Khánh Huyên 

Cô Hoàng Thị Khánh Huyên 

Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thu Trang 

Cô Nguyễn Thu Trang 

Cử nhân Sư phạm
Thầy Nguyễn Tiến Thuận 

Thầy Nguyễn Tiến Thuận 

Cử nhân Sư phạm
Cô Phạm Ngọc Vân 

Cô Phạm Ngọc Vân 

Cử nhân Sư phạm
Cô Tạ Thị Kim Oanh 

Cô Tạ Thị Kim Oanh 

Cử nhân Sư phạm
Cô Trần Thị Minh Anh 

Cô Trần Thị Minh Anh 

Cử nhân Sư phạm
Cô Trần Thị Vân 

Cô Trần Thị Vân 

Cử nhân Sư phạm
Cô Lê Thị Mai Hoa

Cô Lê Thị Mai Hoa

Cử nhân Sư phạm
Cô Đoàn thuỳ Linh

Cô Đoàn thuỳ Linh

Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Phương Ly

Cô Nguyễn Thị Phương Ly

Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Thu Huyền

Cô Nguyễn Thị Thu Huyền

Cử nhân Sư phạm
Cô Diane Alviar 

Cô Diane Alviar 

Cử nhân 
Cô Nicole Hartvelt

Cô Nicole Hartvelt

Thạc sĩ
Cô Rebecca Owen 

Cô Rebecca Owen 

Cử nhân 

BỘ MÔN KHÁC

Bộ môn Hát- Nhạc, bộ môn Mỹ thuật, bộ môn Đạo đức, bộ môn Thể dục - Dân vũ, bộ môn Tin học
Cô Nguyễn Thị Nga

Cô Nguyễn Thị Nga

Tổ trưởng môn Mĩ Thuật
Cử nhân Sư phạm
Cô Đỗ Khánh Linh

Cô Đỗ Khánh Linh

GV bộ môn Mĩ Thuật
Cử nhân Sư phạm
Cô Nguyễn Thị Phương Hằng

Cô Nguyễn Thị Phương Hằng

Tổ trưởng bộ môn Đạo Đức
Cử nhân Sư phạm
Cô Trần Thị Anh Đào

Cô Trần Thị Anh Đào

GV bộ môn Đạo Đức
Cử nhân Sư phạm
Thầy Nguyễn Quang Thảo

Thầy Nguyễn Quang Thảo

Tổ trưởng môn Thể Dục - Dân Vũ
Cử nhân Sư phạm
Thầy Đỗ Xuân Sâm

Thầy Đỗ Xuân Sâm

GV bộ môn Thể Dục - Dân Vũ
Cử nhân Sư phạm
Thầy Trần Thanh Tùng

Thầy Trần Thanh Tùng

GV bộ môn Thể Dục - Dân Vũ
Cử nhân Sư phạm
Thầy Trần Thành Luân

Thầy Trần Thành Luân

GV bộ môn Thể Dục - Dân Vũ
Cử nhân Sư phạm
Thầy Nguyễn Trường Chinh

Thầy Nguyễn Trường Chinh

Tổ trưởng bộ môn Tin Học
Cử nhân Sư phạm
Thầy Bùi Đức Phương 

Thầy Bùi Đức Phương 

GV bộ môn Tin Học
Cử nhân Sư phạm
Cô Trần như Hoa

Cô Trần như Hoa

GV bộ môn Tin Học
Cử nhân Sư phạm
Cô Vũ Thị Thương

Cô Vũ Thị Thương

GV bộ môn Hát - Nhạc
Cử nhân Sư phạm
Cô Lộc Thị Liên

Cô Lộc Thị Liên

GV bộ môn Hát - Nhạc
Cử nhân Sư phạm