Chương trình đào tạo THCS

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG HÀ NỘI - THĂNG LONG
NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng theo quy định của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, tăng cường Tiếng Anh, chuẩn bị tốt cho học sinh tham gia các kì kiểm tra chất lượng, thi học sinh giỏi và tự tin học tập ở các bậc học tiếp theo.
Dạy học theo định hướng Đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo , điều chỉnh nội dung, thời lượng dạy học chú trọng tính thiết thực, phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với yêu cầu về nhân lực của xã hội hiện đại.


☞ Lớp Chất lượng cao
☞ Lớp Chọn tiếng Anh
☞ Lớp Chọn Tổng hợp

Tiếng Anh

Nhà trường tăng cường đầu tư thời lượng dạy học và kiểm soát chất lượng đầu ra, chọn giáo trình hiện đại và phù hợp, mời giáo viên bản ngữ tham gia giảng dạy và quản lý chất lượng dạy học.


Tin Học

Tăng cường thời lượng, chú trọng dạy những kỹ năng tin học thiết thực để học sinh có thể tham gia Olimpic Tiếng Anh, giải Toán qua mạng và hoạt động tìm kiếm thông tin, đặc biệt học sinh được học tập chương trình Lập trình cơ bản … phục vụ học tập, phục vụ cuộc sống.


Toán, Tiếng Việt:

Ưu tiên đầu tư thời lượng cho rèn kỹ năng nói, viết, nghe, đọc và kỹ năng làm toán, tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng cơ bản và nâng cao phù hợp với năng lực của học sinh.


Chương trình bồi dưỡng học sinh phù hợp với trình độ và năng lực

Chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi:

Những học sinh có năng lực vượt trội ở các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh,… được nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng, thành lập đội tuyển để tạo điều kiện cho các em phát triển theo năng lực của mình. 

Chương trình Phụ đạo học sinh gặp khó khăn nhỏ trong học tập để các em đạt chuẩn:

Nhà trường có kế hoạch và nội dung phù hợp để giúp những học sinh gặp khó khăn nhỏ trong học tập có thể tiến tới đạt chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ Giáo Dục & Đào tạo mà không cần học thêm. Học sinh cuối cấp học Trung Học Cơ Sở được trang bị, tổ chức  ôn luyện các kiến thức, kĩ năng tốt nhất để đáp ứng yêu cầu học tập ở môi  trường bậc Trung Học Phổ Thông phù hợp với năng lực của các em.


Giáo dục toàn diện

Giáo dục mĩ thuật, giáo dục âm nhạc, giáo dục thể chất, giáo dục đạo đức được thực hiện theo mục tiêu tạo điều kiện cho học sinh được phát triển hài hòa. Tích hợp và tăng cường kỹ năng sống: kĩ năng giao tiếp, kỹ năng chia sẻ và hợp tác, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kĩ năng tổ chức và thực hiện kế hoạch đã đề ra …qua hoạt động nhóm trong học tập, qua trải nghiệm thực tế, và các hoạt động ngoại khóa, hoạt động dã ngoại, hoạt động từ thiện,… Chương trình giáo dục của nhà trường nhằm tạo nền tảng vững chắc để trong tương lai, học sinh khối THCS Hà Nội – Thăng Long đủ năng lực và tự tin vào học ở các bậc học tiếp theo, có thể vượt qua những khó khăn thử thách của xã hội hiện đại, có thể thích ứng và phát triển tốt.