Ban lãnh đạo nhà trường

PGS. Tiến sĩ Toán học Đào Thái Lai 

-Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Chuyên gia phát triển nhà trường.

– Cố vấn môn Toán và các môn Khoa học Tự nhiên.

Tiến sĩ Tâm lý học sinh Tiểu học Phan Thị Hạnh Mai 

– Khoa Giáo dục Tâm lý Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội I. Chuyên gia phát triển nhà trường

– Cố vấn giáo dục tâm lý lứa tuổi học sinh.

Tiến sĩ Ngôn ngữ học Phan Phương Dung 

– Nguyên giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội I. Chuyên gia phát triển nhà trường.

– Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hiệu trưởng nhà trường.

– Phụ trách nhân sự và chiến lược phát triển Nhà trường, chỉ đạo dạy học Tiếng Việt và các môn Khoa học Xã hội.

Phó hiệu trưởng: Hoàng Hải Yến

– Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Hà Nội – Thăng Long;

– Cử nhân Kinh tế Quốc dân, Cử nhân Giáo dục Tiểu học.

– Phụ trách Cơ sở vật chất, quản lý hành chính.

Phó hiệu trưởng: Đỗ Thị Hân

– Hiệu phó thường trực chịu trách nhiệm khối Tiểu học, phụ trách chuyên môn.

– 35 năm kinh nghiệm giảng dạy;

– Nguyên Khối trưởng khối 4 + 5 Trường Tiểu học Văn Yên;

– Giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (Hà Tây cũ);

– Hơn 20 năm đạt Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, nhiều năm bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh (Hà Tây), cấp Quận (Hà Đông).

Phó hiệu trưởng: Thạc sĩ TẠ THỊ TAM HÀ

– Nguyên giảng viên phương pháp dạy học tiếng Anh Đại học sư phạm ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội.

– Chuyên gia STEM, phụ trách bộ môn tiếng Anh và hoạt động ngoại khóa.

Phó hiệu trưởng: TRẦN THỊ BẠCH DƯƠNG

– Hiệu phó thường trực chịu trách nhiệm khối THCS, phụ trách chuyên môn.

– 30 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Nhà giáo: ĐỖ THỊ TUÝT

– Chủ tịch công đoàn nhà trường.

– 35 năm kinh nghiệm giảng dạy.

– Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (Hà Tây cũ). 15 năm liên tục là giáo viên dạy giỏi cấp Quận (Hà Đông).