Ban lãnh đạo nhà trường

Cô Phan Phương Dung

Cô Phan Phương Dung

Chủ tịch HĐQT - Hiệu trưởng Chuyên trách chiến lược Phát triển và Nhân sự

Tiến sĩ Ngôn ngữ học
Nguyên giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học
Chuyên gia phát triển chương trình Nhà trường
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Cô Tạ Thị Tam Hà

Cô Tạ Thị Tam Hà

Phó hiệu trưởng chuyên môn Chuyên trách tiếng Anh, S.T.E.M / S.T.E.A.M và hoạt động ngoại khoá - Kiêm chuyên trách khối THCS
Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh – Đại học Queensland, Australia 
Thạc sĩ Phát triển quốc tế - Đại học Massey, New Zealand 
Nguyên giảng viên Khoa tiếng Anh chuyên ngành, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Cô Hồ Tuyết Minh

Cô Hồ Tuyết Minh

Phó hiệu trưởng Thường trực phụ trách khối Tiểu học
Cử nhân Sư phạm 
Nguyên Hiệu phó trường Trung học Văn Khê, Hà Đông 
Nguyên Hiệu trưởng trường Lê Hồng Phong, Hà Đông
Danh hiệu Giáo viên năm giỏi quốc gia năm 1999
Thành tích xuất sắc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông”
Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác” do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng
Cô Đỗ Thị Hân

Cô Đỗ Thị Hân

Phó hiệu trưởng
Cử nhân Sư phạm
35 năm kinh nghiệm giảng dạy
Nguyên Khối trưởng khối 4, khối 5 Trường Tiểu học Văn Yên
Giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (Hà Tây cũ)
Hơn 20 năm đạt Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, nhiều năm bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh (Hà Tây), cấp Quận (Hà Đông)
Cô Đỗ Thị Bạch Hoa

Cô Đỗ Thị Bạch Hoa

Phó hiệu trưởng
Cử nhân Sư phạm 
Nguyên Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Văn Yên, Hà Đông
Nguyên Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Lợi, Hà Đông
Danh hiệu CSTĐ 7 năm liên tục
Danh hiệu Cô giáo, người mẹ hiền 5 năm liên tục
Cô Hoàng Thị Hải Yến

Cô Hoàng Thị Hải Yến

Phó hiệu trưởng
Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Cử nhân Kinh tế Quốc dân
Phụ trách Cơ sở vật chất, quản lý hành chính
Cô Đỗ Thị Tuýt

Cô Đỗ Thị Tuýt

Chủ tịch Công đoàn-Trưởng khối 1
Cử nhân Sư phạm
37 năm kinh nghiệm giảng dạy
Nguyên khối trưởng khối 1 trường Tiểu học Văn Yên
22 năm liên tục đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (Hà Tây) và cấp Quận (Hà Đông)
PHS.TS Toán học Đào Thái Lai

PHS.TS Toán học Đào Thái Lai

Cố Vấn Chuyên Môn
Cô Đỗ Thị Anh

Cô Đỗ Thị Anh

Hiệu phó Chuyên môn
Thạc sĩ Sư phạm 
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tiến sĩ  Trần Thị Minh Phương

Tiến sĩ Trần Thị Minh Phương

Cố Vấn Chuyên Môn
Cô Nguyễn Thị Huyền

Cô Nguyễn Thị Huyền

Hiệu phó Chuyên môn
Thạc sĩ Sư phạm 
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tiến sĩ Nguyễn Thu Phương

Tiến sĩ Nguyễn Thu Phương

Tiến sĩ Nguyễn Thu Phương
Cô Đinh Thị Nga

Cô Đinh Thị Nga

Hiệu phó Chuyên môn
Cử nhân Sư phạm 
Thủ khoa xuất sắc
Khoa Giáo Dục Tiểu Học
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thầy Phan Văn Hiếu

Thầy Phan Văn Hiếu

Trợ lý Ban giám hiệu
Thạc sĩ Khoa học xã hội Nhân Văn, Đại học Toulouse, Cộng hoà Pháp
Cử nhân Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.