TUẦN 1 (TỪ NGÀY 04/11/2019 ĐẾN NGÀY 08/11/2019)

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi do tác động ngoại cảnh (mưa bão, lũ lụt, thiên tai, vvv) hoặc do nhà cung cấp.

TUẦN 2 (TỪ NGÀY 11/11/2019 ĐẾN NGÀY 15/11/2019)

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi do tác động ngoại cảnh (mưa bão, lũ lụt, thiên tai, vvv) hoặc do nhà cung cấp.

TUẦN 3 (TỪ NGÀY 18/11 ĐẾN 22/11/2019)

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi do tác động ngoại cảnh (mưa bão, lũ lụt, thiên tai, vvv) hoặc do nhà cung cấp.

TUẦN 4 (TỪ NGÀY 25/11 ĐẾN 29/11/2019)

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi do tác động ngoại cảnh (mưa bão, lũ lụt, thiên tai, vvv) hoặc do nhà cung cấp.

0987.666.958