Đoàn giáo viên, học sinh HNTL đã lên đường sang New Zealand tham gia chương trình Du học trải nghiệm trong tháng 6 tại các lớp học, trường học với học sinh bản địa, theo chương trình và thời khóa biểu của Bộ Giáo dục New Zealand.

Chúc cô trò có chuyến đi an toàn và có những trải nghiệm tuyệt vời để về chia sẻ với các đồng nghiệp và bạn bè nhé.

01.06.2019

0987.666.958