2019 Hoạt động bảo vệ môi trường

Mùa xuân là Tết trồng cây và ngày nay, mùa xuân cũng là mùa để chúng ta nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường nói chung, đặc biệt là qua việc giảm thiểu việc xả thải rác nhựa và ni lông.

Trong Lễ hội xuân xanh năm nay, các bạn học sinh HNTL đã có một hoạt động vô cùng ý nghĩa – đó là hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua các dự án làm tranh và đồ chơi tái chế.

Hy vọng rằng sau mỗi sự kiện như thế này, tất cả chúng ta sẽ chung tay bảo vệ hành tinh xanh vì sự sống của mình, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất tại trường học và gia đình để Việt Nam không nằm trong danh sách những quốc gia đứng đầu thế giới về xả rác thải nhiều nhựa ra biển (Việt Nam hiện đang đứng thứ 4 trên thế giới về việc xả thải rác nhựa).