DANH SÁCH GIÁO VIÊN, CÁN BỘ NHÂN VIÊN 

NĂM HỌC 2018 -2019

Khối 1:

 • Khối trưởng: Cô Đỗ Thị Tuýt

 • Tổ trưởng tổ chủ nhiệm: Cô Trần Thị Cúc

 • Thư kí chuyên môn: Cô Bùi Thu Hường

Khối 2:

   • Khối trưởng: Cô Nguyễn Thị Huyền

   • Tổ trưởng chủ nhiệm và thư kí chuyên môn: Cô Đỗ Thị Anh, cô Đào Lệ Huyền.

   • Trợ lý: Cô Trần Thị Anh Đào

Khối 3:

 • Cố vấn khối 3: Cô Nguyễn Thị Kim Loan

 • Khối trưởng: Cô Đặng Thiên Hương

 • Tổ trưởng tổ chủ nhiệm và thư kí chuyên môn: Cô Bùi Tuyết Trinh, cô Vũ Thị Hằng.

Khối 4:

 • Khối trưởng: Cô Hoàng Thị Hải Yến

 • Tổ trưởng tổ chủ nhiệm và thư kí chuyên môn: Cô Nguyễn Ngọc Anh

Khối 5:

 • Khối trưởng: Cô Đinh Thị Nga

CÁC TỔ BỘ MÔN

Bộ môn Tiếng Anh:

 • Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Tổ Tiếng Anh:

  Cô Tạ Thị Tam Hà

 • Cô Trần Thị Vân

 • Cô Bùi Vân Anh

 • Cô Lương Thị Mai Hiên

 • Cô Hoàng Thị Khánh Huyền

 • Cô Nguyễn Quỳnh Anh

 • Cô Hoàng Thị Hương

 • Thầy nguyễn Tiến Thuận

 • Cô Đoàn Thùy Linh

 • Thầy William

 • Cô Tamara

Bộ môn Hát – nhạc:

 • Trưởng nhóm: Cô Lộc Thị Liên

 • Cô Trần Hoài Nga

Bộ môn Thể dục –  Dân vũ:

+ Trưởng nhóm: Thầy Nguyễn Quang Thảo

+ Thầy Trần Thanh  Luân

+ Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm

+ Cô Trần Hoài Nga

Bộ môn Mĩ thuật:

 • Cô Nguyễn Thị Nga

Bộ môn Tin học:

 • Trưởng nhóm: Thầy Nguyễn Trường Chinh.

 • Thầy Nguyễn Văn Phương.

 • Thầy Nguyễn Đức Dũng.

Bộ môn Đạo đức:

 • Trưởng nhóm: Cô Nguyễn Phương Hằng.

 • Giáo viên chủ nhiệm khối 1.

 • Cô Trần Thị Anh Đào.

0987.666.958